Garant Construct – credite de 10 mil lei pentru investitii/10% nerambursabili / 24 luni dobanda si comisioane subventionate

Plafon de garantare: 2.500.000.000 lei, din care 1.250.000.000 lei pentru Subprogramul de susținere a proiectelor de investiții pentru IMM-urile din sectorul construcții și 1.250.000.000 lei pentru Subprogramul de susținere a proiectelor de investiții de scară mică pentru UAT-uri.

Obiectivul programului guvernamental constă în susținerea finanțărilor destinate implementării proiectelor privind îmbunătăţirea eficienţei energetice, investiţii în domeniul energiei verzi şi aliniere la obiectivele de mediu implementate de IMM-uri din sectorul construcţiilor şi unităţi administrativ-teritoriale, prin acordarea de garanții guvernamentale în mod transparent și nediscriminatoriu, de maximum 90% din valoarea finanțărilor accesate de acești beneficiari.

Facilitati oferite prin schema de ajutor de stat:

  • Garanții de stat de până la 90% din creditele acordate;
  • Grant care acoperă integral valoarea comisionului de risc și a celui de administrare pe toată perioada de valabilitate a garantiei și dobanda pe o perioadă de 24 luni de la acordarea creditului în condițiile procedurii de implementare a programului;
  • Componentă neramburasabilă până la maxim 10% din valoarea finanțarii garantate.

Valorile maxime ale creditelor ce pot fi accesate de un beneficiar sunt de 10 milioane lei pentru proiectele de investiții și de maxim 5 milioane pentru capital de lucru/ întreprindere.

Plafonul total al garanţiilor care pot fi acordate în 2022 este de 2,5 miliarde lei.

Inscrierile se fac pe www.imminvest.ro

Cu ajutorul unui consultant poti trasa analiza financiara si de risc a companiei tale pentru a vedea posibilitatile de finantare si poti alege banca finantatoare optima pentru situatia ta.

Contact 0766642090 / Mihaela Costache

architect, plan, construction-3979490.jpg
Garant Construct Mkd Finance

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Open chat
Buna ziua,
Cu ce va putem ajuta?