IMM PROD – Credit cu garantie 90% acoperita de Fondul de garantare / Robor 3M + 1,5% / 10% Componenta nerambursabila / 24 luni dobanda 0

Obiectivul programului constă în acordarea de garanții guvernamentale de până la 90% din valoarea finanțărilor solicitate pentru asigurarea lichidităților și finanțarea investițiilor de către IMM-uri, inclusiv start-upuri, din zona urbană, pentru:

a) încurajarea producției autohtone de bunuri de larg consum, creșterea capacității de producție;

b) reconversia de la intermediere la producție;

c) digitalizarea activității;

d) alinierea/îmbunătățirea standardelor de mediu, inclusiv îmbunătățirea eficienței energetice în cadrul proceselor de producție.

Costul total al creditelor și garanției acordate în cadrul Programului se compune din:

a) rata dobânzii – rata dobânzii ROBOR la 3 luni plus o marja fixa, diferențiată astfel: pentru creditele de investiții, marja este de maximum 1,0% pe an, iar pentru creditele/liniile de credit pentru finanțarea capitalului de lucru , marja este de maximum 1,5% pe an, și de maximum 0,75% pentru creditele destinate acoperirii cheltuielilor de reconversie.

b) comisionul de risc – comisionul de risc datorat MF de către beneficiarul Programului. Comisionul de risc se calculează de către F.N.G.C.I.M.M/F.R.C. Obligaţia de plată a comisionului de risc este acoperită din ajutorul sub formă de grant primit de beneficiar pe toată durata de valabilitate a garanţiei.Facilitati oferite prin schema de ajutor de stat:

  • Garanții de stat de până la 90% din creditele acordate;
  • Grant care acoperă integral valoarea comisionului de risc și a celui de administrare pe toată perioada de valabilitate a garantiei și  dobanda pe o perioadă de 24 luni de la acordarea creditului în condițiile procedurii de implementare a programului;
  • Componentă neramburasabilă până la maxim 10% din valoarea finanțârii garantate.

Valorile maxime ale creditelor ce pot fi accesate de un beneficiar sunt de 10 milioane lei pentru proiectele de investiții și de maxim 5 milioane pentru capital de lucru.

Plafonul total al garanţiilor care pot fi acordate în 2022 este de 1,5 miliarde lei.

Pentru inscriere veti alege banca finantatoare, iar ca si in cazul ImmInvest va trebui sa stii in prealabil sansele de aprobare in cadrul bancii pentru a nu va bloca aplicatia la fond. Astfel, un consultant iti face o analiza financiara si de risk pertinenta si te indruma catre banca cu sanse de reusita. Mentionam faptul ca aprobarea creditelor din programele de ajutorare Imm-uri in perioada post-covid sta 90% in puterea bancii finantatoare, platforma fiind mai mult o formalitate.

https://www.fngcimm.ro/imm-prod

industrial, gears, technology-1218153.jpg

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Open chat
Buna ziua,
Cu ce va putem ajuta?